świadectwo Energetyczne - Świadectwo energetyczne – kluczowy dokument wpływający na efektywność energetyczną budynków

Dodane: 13-10-2023 11:35

1. Co to jest świadectwo energetyczne i dlaczego jest ono kluczowym dokumentem dla efektywności energetycznej budynków? Świadectwo energetyczne jest dokumentem, który określa wydajność energetyczną budynku lub lokalu mieszkalnego

świadectwo Energetyczne - Świadectwo energetyczne – kluczowy dokument wpływający na efektywność energetyczną budynków świadectwo energetyczne

1. Co to jest świadectwo energetyczne i dlaczego jest ono kluczowym dokumentem dla efektywności energetycznej budynków?Świadectwo energetyczne jest dokumentem, który określa wydajność energetyczną budynku lub lokalu mieszkalnego. Ma on kluczowe znaczenie dla oceny i poprawy efektywności energetycznej budynków, a tym samym dla ochrony środowiska naturalnego. Świadectwo energetyczne przedstawia informacje dotyczące zużycia energii elektrycznej, cieplnej i paliw przez dany