1. Zajęcia montessori

Kluczowe założenia metody montessori w Ostrowie Wielkopolskim to:

  • Brak kar i nagród. Ta metoda kładzie duży nacisk na wolność u maluchów czy też wykształcenie wewnętrznej motywacji {aby się uczyć|aby zacząć się uczyć|do nauki
  • Miła atmosfera pomiędzy dziećmi. W metodzie Montessori nie ma rywalizacji pomiędzy uczniami. Dzieci uczą się od siebie nawzajem, poprzez wsparcie i pomaganie sobie. One same decydują, gdzie, czego i jak długo chcą się uczyć w danym momencie. Należy także dodać, że dzieci podczas lekcji mogą swobodnie poruszać się po sali.
  • W klasie są dzieci w różnym wieku, z trzech kolejnych roczników. W związku z tym, że maluchy uczą się w idealnym dla siebie tempie, a program nauczania jest spersonalizowany, w związku z tym, że każde dziecko jest inne, zdolności i zainteresowania.
  • Nauczyciel ma za zadanie wspierać, pomagać i udostępniać odpowiednie pomoce dydaktyczne dzieciom. Powinien on podążać za dzieckiem przy czym pomagać mu w odkrywaniu swoim uzdolnien.

Nauka programem montessori – jak powinna wyglądać sala?

Pamiętajmy, że w miejscu nauki dziecka powinien być porządek. Dzieci mają do użytku specjalne pomoce dydaktyczne, dobrane w przemyślany sposób.

1. Integracja sensoryczna

Integracja sensoryczna jest procesem w którym mózg organizuje docierające do niego informacje które płyną z ciała lub środowiska, a następnie wysyła konkretną reakcję. Zmysły podstawowe dla integracji sensorycznej którymi są dotyk, równowaga oraz czucie ciała mają spore znaczenie w codziennym życiu. Są podstawą rozwoju i działania wszystkich wyższych zmysłów i umiejętności. Czym one są? Jest to przykładowo wzrok, słuch, mowa, umiejętność chodzenia a także zdolność wykonywania precyzyjnych czynności. Problemy integracji sensorycznej mają miejsce, gdy mózg jest niezdolny aby w prawidłowy sposób przetwarzać bodźce zmysłowe. Dziecko wówczas ma problem z wykonaniem i zaplanowaniem własnych działań, może być za bardzo ruchliwe lub mieć kłopoty ze skupieniem uwagi. Pojawiają się również zaburzenia z koordynacją ruchu, umiejętności pisania a nawet czytania.

2. Fizjoterapia

Fizjoterapia to kompleksowe działanie, mające na celu poprawę, przywrócenie a także utrzymanie zdolności ruchowych i funkcjonalnych pacjenta. Bardzo istotne jest także to, że zawiera to również działanie profilaktyczne, które przeciwdziała wystąpieniu powtórnych epizodów. Aby uzyskać poprawny stan zdrowia, fizjoterapeuta stosuje kinezyterapię, innymi słowy terapię ruchem czy też terapię manualną polegającą na masażach i technikach które wykonuje fizjoterapeuta.

3. Psychoterapia

Psychoterapia dorosłych w dużej mierze polega na rozmowach z psychoterapeutą. W związku z tym duża część osób zastanawia się, jak może być prowadzona jest psychoterapia dla dzieci. Metody terapeutyczne dla dzieci dobierane są odpowiednio do wieku i możliwości poznawczych dziecka. Maluchy swoje problemy w dużej mierze odzwierciedlają podczas zabawy, przez co, jeżeli mniejsze dziecko, terapeuta bazuje właśnie na tej aktywności. Ponadto często korzysta z różnych gier, co pomaga nawiązać z dzieckiem więź, dowiedzieć się co lubi, jakie są jego zainteresowania. Sama relacja między terapeutą a dzieckiem jest bardzo ważnym czynnikiem leczniczym. Istotnym elementem pracy z dziećmi jest także praca w oparciu o rysunek. Maluchy mogą w ten sposób się wyrazić. Podobnie dzieje się, kiedy dziecko i terapueta tworzą bajki. Maluch, tworząc opowiadania razem z psychoterapuetrą, często głównemu bohaterowi przypisuje swoje własne cechy lub przedstawia jego sytuację, jako podobną do swojej.